Vindsverket
    Vi hjälper er med råvindskonvertering


Referensprojekt
Kv Östergård


Detaljplaneutredning för
att möjliggöra vindsombyggnad

Uppdragsgivare: Brf Östergård
Antal nya lägenheter: 20 etagelägenheter
+ ny gästlägenhet. Ny BTA:  ca 2 100 m2
Status: Pågående detaljplaneutredning.

Om fastigheten
Kv Östergård är ett sk storgårdskvarter i Kirseberg i Malmö byggt 1917. Kvarteret ritades av arkitekterna Ewe & Melin i en nyklassicistisk stil med inslag av nationalromantik som bostäder till stadens växande skara industriarbetare. 
Kvarteret har en brokig historia och var under 50- och 60-talet rivningshotat på grund av förfall och stora sociala problem.
Ett antal decenier och renoveringar senare består kvarteret i dag av 79 lägenheter med en prunkande gemensam gård och är en eftertraktad men trångbodd idyll för många barnfamiljer.

Vårt uppdrag
Enligt gällande detaljplan är inredning av vind inte tillåten i dag. 
Vi har fått i uppdrag av Brf Östergård att ta fram ett underlag till en ansökan om planändring för att möjliggöra att lägenheterna högst upp i huset får ny boarea på vinden.Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljövård vilket ställer höga krav på varsam och omsorgsfull utformning av eventuella takkupor mm.  
I samband med en ev ombyggnad ska även husens ventilationssystem och energiprestanda ses över och förbättras.Balen 6


Genomgripande ombyggnad och renovering av hela fastigheten inklusive råvindskonvertering

Uppdragsgivare: Olof Lindgren
Antal nya lägenheter: 2 vindslägenheter samt renovering och sammanslagning av befintliga lägenheter till 16 st större lägenheter.
Ny BTA:  ca 185m2
Status: Färdigställt
Omfattning: Uppmätning, bygglov, förfrågningsunderlag och bygghandlingar.
Om fastigheten
Fastigheten Balen 6 ligger i Fredhäll på Kungsholmen i Stockholm. Huset byggdes 1931 efter ritningar av Joseph Petersson i det som då var ett lantligt koloniområde. 
Hustypen är ett så kallat tjockhus med enkel fasad i slätputs och är ett typexempel på den tidens moderna, ljusa luftiga bostäder med närhet till naturen som folkhemmet erbjöd som alternativ till innerstadens trånga, mörka lägenheter.
Vårt uppdrag
  • Vindsinredning med nya lägenheter.
  • Sammanslagning av befintliga lägenheter .
  • Renovering av kök, bad och invändiga ytskikt.
  • Fasad- och trapphusrenovering med ny färgsättning .
  • Nya bostadskomplement med ny hissinstallation, lägenhetsförråd i kv, cykel- och barnvagnsrum samt källsorteringsrum i bv.
  • Nya vvs-och elinstallationer, uppgraderat skalskydd, förbättrad ljud-, luft och energiprestanda och utökad tillgänglighet.


Bilder: Webbkompetens


Gropen 6


Konvertering av råvind till lägenheter,
ny tvättstuga, lägenhetsförråd, nya lokaler

Uppdragsgivare: Northon fastigheter AB
Antal nya lägenheter: 2 st nya vindslägenehter samt utökning av en befintlig lägenhet med vindsetage.
Ny BTA: ca 160 m2
Status: Färdigställt
Omfattning: Uppmätning, bygglov, förfrågningsunderlag och bygghandlingar

Om fastigheten

Fastigheten ligger på Södermalm i Stockholm och sträcker sig över ett helt kvartermellan Brännkyrkagatan i norr och Hornsgatan i söder. Husen ritades av arkitekten Gunnar Morssing 1927 och var ursprungligen hem för den ståtliga premiärbiografen Rio. Idag rymmer bottenvåningarna och gården Folkoperans lokaler.  


    Vårt uppdrag

    Projektet omfattade en vindskonvertering med två nya lägenehter utan krav på hiss och utvidgande av en befintlig lägenhet med ett vindsetage. I samband med ombyggnaden inreddes en ny tvättstuga i gårdshuset samt nya lägenhetsförrådi källarplanet. Samtliga vindslägenehterhar förutom takkupor och takfönster även indragna takterrasser som tillför stora kvaliteér.