Vindsverket
  Vi hjälper er med råvindskonvertering

Konvertera er råvind till värdefull boarea


Råvindar har ett potentiellt värde att jämföra med en tomt i motsvarande läge.

Konvertering av råvindar är också i linje med rådande riktlinjer och hållbarhetsmål  - att förtäta i innerstadsnära lägen.

Före - råvind
Efter - bostad


Varför?


1. Förbättra föreningens ekonomi 
Generera intäkter genom försäljning av boarea till nya eller befintliga boende, eller till en totalentreprenör.

2. Utökad boarea Utökad boarea ökar fastighetens värde och minskar trångboddhet i föreningen.
En omvandling av underliggande bostäder till etagelägenheter och nya lägenheter under 35 m² kräver i de flesta fall ingen hiss.


3. Energieffektivisering 
En positiv sidoeffekt av en vindskonvertering är att uppvärmningskostnaden för hela fastigheten kan minska avsevärt. Renoveringsbehov av tex stammar och venilation kan med fördel utföras parallellt.

Hur?

Vi tar fram alla nödvändiga underlag och ritningar som behövs för processen - från skiss till färdig ombyggnation: 

+ Regelverk och  myndighetskontakter
+ Ansökan om ändring av detaljplan vid behov
+ Skiss/ekonomisk kalkyl som beslutsunderlag för      bostadsrättsföreningen
+ Utredningar kring tekniska installationer
+ Bygglovshandlingar
+ Förfrågningsunderlag till byggare och                        leverantörer
+ Utvärdering av inkomna anbud
+ Bygghandlingar till byggentreprenören
+ Projektledning genom hela eller delar av                   processen


Läs mer om våra tjänster


Genomförda projekt
Vilka är vi?


Vindsverket är en nybildad grupp av erfarna konsulter i nära samarbete som leds av 
Belleville arkitektkontor. 

Vi erbjuder en helhetslösning för vindskonvertering med kompetens och erfarenhet av både ny- och ombyggnation inom arkitektur, kulturmiljö, konstruktion, ljud, brand, energi, VVS och projektledning.Kontakta oss

för ett kostnadsfritt möte!Kontakt