Vi hjälper er med råvindskonvertering


Vad vi erbjuder


Förstudie
I ett första skede utreder vi fastighetens förutsättningar i relation till föreningens önskemål.
Vi tittar på möjligheten att skapa olika typer av boarea och utreder behov av om-organisering av ytor, exempelvis flytt av vindsförråd, för att göra ert projekt möjligt.

Regelverk och myndigheter
Vi hjälper er genom hela processen med de regelverk och myndighetskontakter som är aktuella för ert projekt. Om detaljplanen inte medger vindsinredning kan vi ta fram en ansökan om planändring. 

Skiss
Om rätt förutsättningar finns tar vi fram en skiss som kan ligga till grund för en ekonomisk kalkyl och beslutsunderlag i er Brf.

BygglovUtformning av planlösningar och fasadändringar
och preliminära tekniska lösningar mynnar ut i en bygglovsansökan och så kallad systemhandling.


Förfrågningsunderlag Bygglovet kompletteras och skickas ut på förfrågan till byggare och leverantörer. 
Vi hjälper er med upplägg och med utvärdering av inkomna anbud.


Bygghandlingar Erforderliga ritningar och beskrivningar till byggentreprenören tas fram.


Projektledning Vi samordnar och leder hela konverteringen - från råvind till färdig bostad!